Warsztaty budowy instrumentów pasterskich

 

Czas trwania: 1,5 – 2 godziny

Ilość uczestników: maksymalnie 15 osób w jednej grupie

Grupy wiekowe: dzieci / młodzież / dorośli

Wymagania: duży stół warsztatowy + miejsca siedzące

Plan zajęć: w trakcie warsztatów uczestnicy wykonują drewniane piszczałki z drewna czarnego bzu. Gotowe instrumenty zabierają ze sobą do domu. Narzędzia i materiały zapewniają prowadzący warsztaty. Po stronie organizatora leży zapewnienie pomieszczenia na warsztaty, stołów i miejsc siedzących.

Efekty: W czasie dwugodzinnych warsztatów uczestnicy zapoznają się z budową i brzmieniem tradycyjnych instrumentów beskidzkich, opanowują podstawowe umiejętności pracy z drewnem, poznają tajniki powstawania dźwięku oraz zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami stolarskimi.


Dokumenty do pobrania:

oferta prowadzenia warsztatów
Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego
Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego