Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich

W dniach 18-19 maja przebywaliśmy w Poznaniu, gdzie wśród znakomitych towarzyszy występowaliśmy i prezentowaliśmy nasze instrumenty, które przy okazji zostały nagrodzone w Konkursie dla budowniczych dud i ludowych instrumentów lutniczych. Na zdjęciu autorstwa Agaty Mierzejewskiej-Ficek rozgrywamy instrumenty pod Teatrem Wielkim im. St. Moniuszki w Poznaniu.